کانال کتاب رسان

همراه با ربات اختصاص جهت خرید و فروش کتاب

فروش کتاب بدون واسطه در دانشگاههای سراسر کشور

کتابرسان : تسهیل در خرید و فروش+خرید و فروش بدون واسطه


شما با استفاده از این ربات می توانید کتاب درسی یا غیر درسی خود را که دیگر نیاز ندارید به فروش برسانید؛
برای این کار ابتدا کتاب را با مشخصاتی که ربات از شما درخواست می کند ثبت می نمایید، پس از پرداخت هزینه بسیار اندکی اطلاعات کتاب شما به ادمین ارسال می گردد و بعد از تایید ادمین در کانال قرار خواهد گرفت؛ سپس شما با تعداد زیادی کاربر در ارتباط قرار می گیرید و به زودی خریداری برای کتاب شما پیدا می گردد

ربات از ارتباطات امن استفاده می کند و اطلاعات شما کاملا محفوظ می ماند